کد کاربری : شماره دانشجویی (شماره دانشجویی درج شده روی کارت دانشجویی)

 

کلمه عبور: شماره شناسنامه

 

فقط از مرورگر Internet Explorer استفاده نمائید